استوانه مدرج (مزور)شیشه ای 100 میلی لیتر
استوانه مدرج (مزور)شیشه ای 100 میلی لیتر

استوانه مدرج (مزور)شیشه ای 100 میلی لیتر

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

برای اندازه گیری و انتقال حجم های مختلفی از مایعات مورد استفاده قرار می گیرد. کمترین قطر استوانه ی مدرج بیشترین دقت را در اندازه گیری حجم دارد. در مقایسه با فلاسکهای آزمایشگاهی مانند بشر، ارلن و بالنها بسیار دقیق تر هستند. استوانه های مدرج برای آنالیزهای حجمی کاربرد ندارند و به جای آنها از فلاسکهای حجمی مانند(بالن و ارلن) یا پیپت حجمی (حبابدار) استفاده نمود


استوانه مدرج و یا مزور یک شیشه استوانه ای شکل است که در طول آن دارای اعداد برای اندازه گیری حجم مایعات است


همانطور که از ظاهر این استوانه مشخص است بیشترین کاربرد را در آزمایشگاه ها و برای اندازه گیری دارد

استوانه مدرج به دلیل پایه هایی که در آن ساخته شده است به راحتی روی میز آزمایشگاه قرار می گیرد و همچنین انواع مختلف پایه ها برای آن ها طراحی شده و در بازار موجود هستند


در قسمت بالا در استوانه مدرج یک عدد در مقابل عبارت قراردارد که نشان دهنده ضریب انبساط استوانه در دماهای بالاتر است

مسلما با انبساط استوانه در محاسبه حجم مایع نیز خطای بیشتری وجود دارد و هرچقدر که ضریب انبساط کمتر باشد استوانه دقیق تر عمل می کند

استوانه مدرج یا مزور دو نوع می باشند: استوانه مدرج شیشه ای، استوانه مدرج پلاستیکی


با توجه به شرایط کاری از نوع شیشه ای یا پلاستیکی آن استفاده می گردد. این استوانه ها از دو بخش استوانه ای یا اصطلاحا لوله و بخش پایه تشکیل شده اند. که دارای درجه بندی برای اندازه گیری حجمی از مایعات با سرعت و به آسانی می باشند. با تغییر قطر سیلندر شکل منحنی مایع در لوله تغییر می کند. این منحنی را کوژی سطح مایع با لوله(meniscus) می نامند. نکته ی قابل توجه در خواندن سطح مایع در استوانه مدرج، باید چشم مانند آنچه که در عکس نمایش داده شده به صورت مستقیم با آن قرار گیرد. سطح پایین منحنی به عنوان اندازه ی مورد تایید درنظر گرفته می شود