مکانکی آگار100 گرمی ایبرسکو

مکانکی آگار100 گرمی ایبرسکو

ایبرسکو

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت مکانکی آگار (MacConkey Agar) به صورت پودر محصول ایبرسکو، محیطی افتراقی و نسبتاً انتخابی برای جداسازی و شناسایی باکتری های بیماریزای روده ای مانند سالمونلا، شیگلا و کلیفرم ها در انواع نمونه ها نظیر مدفوع، ادرار، مواد غذایی، آب و فاضلاب


دانلود فایل MSDS:

https://dl.ibresco.com/wp-content/uploads/gravity_forms/6-ca54006e1bf9ed2788e7e58e45dab002/2022/12/MacConkey_Agar_MSDS_ibresco.pdf