مکانکی آگار100 گرمی ایبرسکو

مکانکی آگار100 گرمی ایبرسکو

ایبرسکو

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت مکانکی آگار (MacConkey Agar) به صورت پودر محصول ایبرسکو، محیطی افتراقی و نسبتاً انتخابی برای جداسازی و شناسایی باکتری های بیماریزای روده ای مانند سالمونلا، شیگلا و کلیفرم ها در انواع نمونه ها نظیر مدفوع، ادرار، مواد غذایی، آب و فاضلاب