محیط کشتDG18 آگار100 گرمی ایبرسکو

محیط کشتDG18 آگار100 گرمی ایبرسکو

ایبرسکو

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت DG18 Agarبه عنوان یک واسطه که همراه با مکمل هابرای جداسازی مخمرهای زنده اسموفیلیک و زروفیلیک در مواد غذایی خشک و نیمه خشک ( کیک،مربا،میوه خشک ،گوشت خشک،ماهی شور ودودی ،غلات ،آجیل و....) و یا خوراک دام و طیوربا درصد خشکی 95درصد یا کمتربا روش شمارش کلونی استفاده میشود. برای کاهش فعالیت آب در این محیط کشت ، گلیسرول حدود 18%اضافه می گردد که این عمل بدلیل آنکه بسیاری از مخمرها وکپک ها برای رشد و ایجاد کلونی نیازبه فعالیت کم آبی دارند مهم می باشد.تا اصل هضم آنزیمی کازئین اسیدهای آمینه ، کربن ، نیتروژن ، ویتامین ها و مواد معدنی را برای رشد موجودات فراهم می کند. مونوپتاسیم فسفات یک عامل بافر کننده است. سولفات منیزیم کاتیونهای دو ظرفیتی و گوگرد را تأمین می کند. دیکلران یک عامل ضد قارچ برای کاهش قطر کلنی انتشار قارچ که باعث کاهش تعداد کلنی می شود است و در محیط گنجانده شده است. مهار رشد باکتریایی و محدودیت گسترش کپک های با رشد سریعتر به جداسازی قارچ های کند رشد کمک می کند. آگار همان ماده جامد کننده است. مکمل گلیسرول (Ref. 80021) برای کاهش فعالیت آب محیط و تأمین منبع کربن اضافی ارائه شده است. مکمل کلرامفنیکل (Ref. 81017) به منظور جلوگیری از رشد فلور باکتری همراه محیط اضافه شده است.