ام آراس آگار(MRS) 100 گرمی ایبرسکو

ام آراس آگار(MRS) 100 گرمی ایبرسکو

ایبرسکو

دسته: محیط کشت

توضیحات

محیط کشت ام آراس آگار:

محیط کشت میکروبی MRS آگار (MRS) به صورت پودر، محصول ایبرسکو برای جداسازی، شمارش و کشت گونه های لاکتوباسیل