الکل سنج

الکل سنج

لوازم آزمایشگاهی

توضیحات

الکل سنج همانطور که از اسمش مشخص است جهت سنجش درصد الکل به کار میرود

کار با آن بسیار ساده است

کافی است آن را در مایع قرار داده و مقدار عدد غرق شده را خواند.

نمونه غیر دیجیتال آن دارای دو نوع میباشد . یک نوع آن ۰ تا ۷۰ درصد را میسنجد و نوعی دیگر ۰ تا ۱۰۰ درصد را اندازه گیری میکند .


نحوه کار با الکل سنج

برای تعیین درصد الکل ، لوازم و وسایلی احتیاج است که در زیر معرفی میکنیم :

۱- ظرفی شفاف با دهانه حداقل ۵ سانتیمتر و ارتفاع حداقل ۴۵ سانتیمتر که پیشنهاد ما استوانه مدرج ۲۵۰ سی سی میباشد .

۲- دماسنج : معمولا اکثر الکل سنج ها در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد کالیبر شده اند و باید دمای مایعی که میخواهید مقدار الکل آن را بسنجید به دمای ۲۰ درجه برسانید .

از آنجایی که همیشه امکان ایجاد محیط ۲۰ درجه نیست با دماسنج دمای مایع را اندازه گرفته و بر اساس فرمول ” ۵ درجه سانتیگراد دما ۱ درصد خطا ” محاسبات انجام میشود .

۳- الکل سنج : که معمولا نمونه ۰ تا ۱۰۰ درصد بهترین نمونه آن میباشد و کاربرد بیشتری دارد .


روش کار

ابتدا مایع را در استوانه مدرج میریزید تا حدی که اگر الکل سنج را در آن قرار دهید هم مایع سرریز نشود و هم در مایع غرق شود .

سپس با دماسنج دمای مایع را اندازی گیری کنید و در جایی یادداشت نمایید .

الکل سنج را در مایع غرق کنید و صبر کنید تا از حرکت باز ایستد و ثابت شود .

در سطح افق عدد روی الکل سنج ، در سطح تلاقی آن با مایع را بخوانید .

عدد خوانده شده را با محاسبه ۵ درجه سانتیگراد دما ۱ درصد خطا تصحیح نمایید .

عدد به دست آمده ، درصد الکل را به شما نشان میدهد